Bernt Franséns resa 2017

Sammanfattning

Det har nu gått 23 år sedan jag senast besökte Oradea och Casa Minunata.När Östeuropa blev fritt önskade Sveriges Lions bygga ett barnhem i Karpaterna, Rumänien.Min Lionvän Roland Nilsson och jag fick Lions uppdrag att på plats utreda möjligheterna till byggnation. Men när borgmästare önskade gåvor av ekonomisk art för att godkänna planerna lämnade vi den tänkta staden.

I Oradea fick vi kontakt med Lars Hörnberg. Han hjälpte oss att få kontakt med ledningen för Universitet och lärarutbildningen.  Ganska snart stod det klart att det var barn med speciella behov som skulle bli vår målgrupp. Casa Minunata hade kommit till. Även sedan Lions överlämnat ansvaret för Casa Minunata till en egen stiftelse har jag med glädje och stolthet följt det arbete som Adriana du Plessis, Christer Fält och Lars Hörnberg tillsammans med medarbetade uträttar.

Det var en mycket stark upplevelse när jag nyligen fick möjlighet att åter besöka Casa Minunata och följa dess verksamhet. Otroligt duktiga pedagoger som ge barnen möjligheter. Hade ett längre samtal med en förälder, som uttryckte sin glädje över att hans son fick en strålande utbildning, men också möjligheten att träffa och lära sig samarbeta med barn med speciella behov. Jag var tillbaka där man ger barn en framtid!

Bernt Fransén
Linköping


Besök Casa Minunata

Frivilliga organisationer, s.k, NGO:s, drabbas hårt av rumänska regeringens kraftiga höjningar av lönerna i landet. Det risker att slå undan benen på många verksamheter och vi kan redan nu se att privata skolor har fått stänga.
Casa Minunata står stark tack vare den personal som finns på skolan. Vi har en personal som jobbar otroligt hårt och passionerat. Och så har vi naturligtvis våra viktiga sponsorer.

Intressant att veta:
När de rumänska lärare utbildade sig i Sverige så tog de med sig det svenska ordet samling och använder utan översättning, så det har blivit ett nytt ord här i den rumänska pedagogiken.


Caminul Felix firar 25 år


Besök Margitha
Bernt gjorde ett besök i staden Marghita som ligger sex mil från Oradea. Här har Lars Gustavsson från Linköping, sedan 1990, byggt upp en verksamhet för romska barn och ungdomar


Besök Terranova Ortopedverkstad
Här finner vi den Ortopedverkstad som Jaco de Plessis har byggt upp. Hit kommer patienter från när och fjärran för att få professionell hjälp.  På samma gårdsplan finns också utslussningsbostäder för ungdomar från Caminul Felix.  Casa Minuatas kiosk finns i anslutningen till dessa byggnader i parken intill. Idag har Adriana du Plessis just gjort klart med en student, som ska sälja glass, varmkorv och våfflor i sommar.


Oradea stad