Casa Minunatas 25-årsjubileum

Se, urklipp från tidningen The Lion 1994, när Casa Minunata invigdes.

Varmt välkommen till Oradea i Rumänien fredag 25 oktober 2019 för att fira Casa Minunata och se vad som hänt under dessa 25 år.