Adriana i rumänsk radio

Den 7 november 2017 intervjuades Adriana du Plessis av rumänska Radio Maria. Programvärd var en professor vid universitetet i Oradea. I programmet deltog också Andreea Duma, mamma tiłl en elev på Casa Minunata. Hon sa b.l.a. ”att det är en utmärkt möjlighet för hennes dotter att studera tillsammans med barn med speciella behov”. Hon uppmuntrade alla som söker en bra skola att komma till Casa Minunata eftersom hon anser att det är den bästa skolan.

I Rumänien finns skolor som vill kalla sig inkluderande, trots att de är segregerande. De använder bara det faktum att barn med funktionsnedsättning och barn med inlärningssvårigheter får någon form av utbildning i motsats till ingen utbildning alls. Dock saknas poängen med en inkluderande utbildning.

Inkluderande utbildning innebär att hela skolan anpassar sin fysiska, sociala och pedagogiska miljö för alla barns behov, inklusive barn med funktionshinder och barn med inlärningssvårigheter.
Casa Minunata tillämpar en sann modell av äkta inkluderande utbildning.