Adriana på parlamentet

Casa Minunatas skolledare, Adriana du Plessis, har deltagit vid ett stort ledarskapsseminarium i 3 dagar på rumänska parlamentet i Bukarest. Vid seminariet fanns deltagare från EU, FN och flera ambassader.

Seminarietsyftade till att utveckla en ledarskapsmodell i hederlighet som bygger på kristna värderingar och att framgångsrikt motverka korruption.