Fostrande skolmiljö

Barn från Casa Minunatas förskola har högt socialt anseende när de kommer till den offentliga skolan.Man ser skillnad i uppförande och förhållningssätt beroende på Casa Minunatas fostrande skolmiljö.
Adrian Sateanu berättar att stolta och tacksamma föräldrar rekommenderar Casa Minunata framför andra förskolor.