Kontakt

Styrelse
Ordförande: Ulla Björkström, Huddinge e-post
Kassör: Gun Karlsson, Borås e-post
Sekreterare: Birgit Aronsson, Karlstad
Ledamöter: Rolf Nilsson och Börje Vikh

Revisor
Eddie Magnusson, Sandared

PR o Webb
Sune Karlsson e-post