Stödföreningen

Syfte och ändamål
Föreningen har som ändamål att verka för Casa Minunatas utveckling samt att ekonomiskt stödja skolans verksamhet för barn och ungdomar med speciella behov.

Medlemskap
Medlemskap är öppet för alla som vill verka och arbeta för föreningens ändamål.

Insamlingsverksamhet
Föreningen skall samordna och på ett effektivt sätt överföra de medel som samlas in för att stödja skolans verksamhet för barn och ungdomar med speciella behov.

Informationsverksamhet
Föreningen skall bidra med information till föreningar, företag, församlingar och privatpersoner som är intresserade av skolans banbrytande verksamhet för barn och ungdomar med speciella behov i Oradea i Rumänien.

Hjälp oss att hjälpa
Vill ni/du hjälpa oss kan ni bli medlemmar för att stödja vårt arbete för att säkerställa skolans verksamhet. Det går också bra att bidra med medel riktat direkt till skolans verksamhet. Vi tar tacksamt emot all hjälp.

Läs våra stadgar