Visioner

Vår vision för Casa Minunata är att skolan skall vara navet för utvecklingen av inkluderande skolor för barn med särskilda behov i området runt Oradea, hela det rumänska samhället och andra europeiska länder.

Redan idag har Casa Minunata haft stor påverkan på synsättet inom hela Rumänien. Det är nu viktigt att de statliga skolorna inkluderar barn med funktionsnedsättningar inom sina lokala upptagningsområden. Fortfarande finns många hinder i form av fysisk tillgänglighet, men det är mest en fråga som handlar om värderingar.

Vi ser alltför ofta att Casa Minunata får ta emot barn, som statliga skolor inte vill ta emot. Bara under detta skolåret har skolan tagit emot barn med Dawns syndrom och barn med ADHD.

Det årliga statliga bidraget per barn  uppgår till 526 Euro, oberoende om barnet har en funktionsnedsättning eller inte. Bidraget baseras på antalet barn vid skolårets början. Att ta emot ett barn med särskilda behov under pågående skolår frestar därför på ekonomin extra hårt då de enda medel som finns att tillgå är de pengar som skänkts till skolan för att täcka merkostnaden för barnen med särskilda behov.

Det är mycket viktigt att Casa Minunata kan fortsätta att utvecklas som en förebild för alla inkluderande skolor för barn med särskilda behov i Rumänien. För att klara den uppgiften krävs ekonomiska resurser som måste tillföras genom bidrag och gåvor. En situation som kommer att bestå fram till den tidpunkt när det rumänska samhället har mognat till att kunna hantera kostnaden för denna skolverksamhet.