Adriana behöver ditt stöd!

Adriana du Plessis rektor för skolan.

Stöd Casa Minunatas arbete för barn med funktionsnedsättningar.

Det är ett  tufft klimat för privata skolor i Rumänien, flera har tvingats att lägga ner sin verksamhet. Det utgår inget extra stöd från staten för barn med funktionsnedsättningar. Det innebär en tuff utmaning för Adriana du Plessis som är rektor på Casa Minunata inför det nya läsåret som står för dörren.

Casa Minunata har ett gott renommé och har hittils stått starkt, men skolan är helt beroende av bidrag för verksamheten med barn med funktionsnedsättning.

Adrianas målsättning inför kommande verksamhetsår är 70 förskolebarn som hon vill inkludera med minst 10 barn med funktionsnedsättning.
Christer Fält, ordförande för stiftelsen Casa Minunata som driver skolan, vädjar därför om ditt bidrag för att stödja Adrianas arbete för skolan. Skicka ditt bidrag till Stödföreningens bankgiro 796-5486.